Zámková dlažba je moderná možnosť, ako rýchlo, trvanlivo a lacno vyriešiť povrch príjazdových komunikácií, parkovísk, terás, chodníkov, dvorov a ďalších vonkajších priestorov obytných domov, verejných priestranstiev i podnikateľských prevádzok. Zámková dlažba je typ betónovej dlažby. Jednotlivé dlaždice sú navrhnuté a pokladajú sa tak, aby do seba navzájom zapadali. Tým sa dosiahne vysoká stabilita a odolnosť najmä proti horizontálnemu posunu.

 

Myslite ekonomicky, využite výhody zámkovej dlažby (v prípade potreby sa dá rozobrať a použiť znova, jednotlivé diely dlažby môžu mať rôzne odtiene, vďaka čomu vzniká možnosť vytvárania rôznych obrazcov, nápisov – napr. na parkoviskách je farebná odlišnosť využitá na zobrazenie parkovacích čiar alebo parkovacích miest pre vozíčkarov) a nechajte si ju položiť od odborníkov.

 

Životnosť dlažby sa odráža od správne pripravenej podkladovej vrstvy a správnej pokládky vôbec. Tiež by ste sa pokládke zámkovej dlažby mali venovať po ukončení stavebných prác, maľby a všetkých činností okolo výstavby domu pretože hrozí znehodnotenie dlažby zafarbením či poškodením povrchu.